Bilder mit dem Tag „Bahnpark“

 • Im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  178
  0
  1
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn BR38

  CC_Johnson -
  176
  0
  0
 • BR64 im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  186
  0
  0
 • Trans Europ Express im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  316
  2
  0
 • Im Bahnpark Augsburg, funktionierende Drehscheibe

  CC_Johnson -
  349
  3
  1
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn

  CC_Johnson -
  175
  0
  0
 • BR06 im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  184
  0
  0
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn

  CC_Johnson -
  182
  0
  0
 • Trans Europ Express im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  195
  0
  0
 • Trans Europ Express im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  266
  0
  0
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn

  CC_Johnson -
  177
  0
  0
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn BR38

  CC_Johnson -
  174
  0
  0
 • Im Bahnpark Augsburg, Ringlokschuppen

  CC_Johnson -
  230
  0
  1
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn

  CC_Johnson -
  183
  0
  0
 • E63 im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  218
  0
  0
 • Im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  186
  0
  0
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn

  CC_Johnson -
  154
  0
  0
 • BR03 im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  183
  0
  0
 • Im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  166
  0
  0
 • Im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  149
  0
  1