Bilder mit dem Tag „Bahnpark“

 • Im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  185
  0
  1
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn BR38

  CC_Johnson -
  191
  0
  0
 • BR64 im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  204
  0
  0
 • Trans Europ Express im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  333
  2
  0
 • Im Bahnpark Augsburg, funktionierende Drehscheibe

  CC_Johnson -
  377
  3
  1
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn

  CC_Johnson -
  193
  0
  0
 • BR06 im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  200
  0
  0
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn

  CC_Johnson -
  197
  0
  0
 • Trans Europ Express im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  212
  0
  0
 • Trans Europ Express im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  278
  0
  0
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn

  CC_Johnson -
  188
  0
  0
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn BR38

  CC_Johnson -
  187
  0
  0
 • Im Bahnpark Augsburg, Ringlokschuppen

  CC_Johnson -
  250
  0
  1
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn

  CC_Johnson -
  194
  0
  0
 • E63 im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  240
  0
  0
 • Im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  206
  0
  0
 • Dampftage im Bahnpark Augsburg mit Ammersee Dampfbahn

  CC_Johnson -
  165
  0
  0
 • BR03 im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  191
  0
  0
 • Im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  186
  0
  0
 • Im Bahnpark Augsburg

  CC_Johnson -
  159
  0
  1